Vi jobbar för fullt med att färdigställa vårt publika API för TimeApp. Vi kommer att meddela på hemsidan när det är klart för lansering.
Publikt API 82%

Vad är ett API?

Ett API (förkortning för Application Programming Interface) är ett sätt för programvaror att kommunicera med andra programvaror. Tänk dig t ex att du vill kunna synkronisera ditt kundregister mellan ditt affärssystem och ditt faktureringssystem. Detta görs möjligt via ett API. TimeApps API kommer att öppna upp för tredjepartsutvecklare att koppla ihop TimeApp med andra system på ett enkelt och smidigt sätt. Läs mer om vad ett API är.